วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ลักษณะบ้านทรงไทยบ้านทรงไทย เป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการแกะสลักลวดลายงดงามและประณีต ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลกก็ว่าได้ ปัจจุบันบ้านทรงไทยนั้นค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา ในอนาคตข้างหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราอาจไม่รู้จักบ้านทรงไทยว่าเป็นอย่างไร รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนก็อาจจะเป็นได้  เราผู้ซึ่งเป็นลูกหลานคนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำชาติไทยของเราให้ดำรงและคงสืบต่อไป สำหรับท่านที่มีความชอบและหลงใหลในเสน่ห์ของบ้านทรงไทย และอยากอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย วันนี้ HomeIdea มีตัวอย่างบ้านทรงไทยสวยๆมาฝากกันค่ะ
บ้านทรงไทย เป็นแบบบ้านไม้ซึ่งเดิมนิยมใช้ไม้ชนิดต่าง ๆ มาเป็นวัสดุในการสร้างทั้งหมด โดยเฉพาะไม้สัก แต่ปัจจุบันไม้ที่จะใช้ในการสร้างบ้านทรงไทยหายากและมีราคาแพง ทำให้ปัจจุบันที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ซะมากกว่า

ในอดีตบ้านทรงไทยสามารถบ่งบอกถึงฐานะและความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านได้ โดยดูจากขนาดของบ้านและวัสดุที่นำมาใช้สร้างบ้าน ยิ่งบ้านทรงไทยหลังใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งแสดงถึงความมีฐานะและความร่ำรวยของเจ้าของบ้านมากเท่านั้น

นอกจากนี้บ้านทรงไทยยังเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ บ้านทรงไทยดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้านและช่างออกแบบบ้าน ที่ปลูกบ้านเพื่อประโยชน์และความต้องการใช้สอยและแก้ปัญหาของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี  ดังจะเห็นไ้ด้จาก
  • การออกแบบให้เป็นบ้านหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตัวอยู่ ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบาย
  • การมีใต้ถุนบ้านที่สูงก็เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมื่อยามน้ำหลาก ในยามปกติอาจใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่สันทนาการของครอบครัว เป็นที่พักผ่อน หรือที่เล่นของเด็ก ๆ หรือใช้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ
  • การสร้างชายคาให้ยื่นยาวออกคลุมตัวบ้าน เป็นการป้องกันแดดไม่ให้เผาฝาบ้านซึ่งจะทำให้บ้านร้อนขึ้น และป้องกันฝนสาด แดดส่อง ห้องหรือตัวบ้านจะได้เย็นตลอดทั้งวัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น